Privacy beleid

1. Welke diensten biedt Het KAF aan?

Het KAF staat voor Kreatief Atelier Feestplek. Er worden workshops en evenementen georganiseerd en de ruimte wordt verhuurd aan derden.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en wanneer?

Wij vragen voornaam, achternaam, e-mailadres en gsm-nummer op bij personen die zich inschrijven voor workshops. Wanneer desbetreffende mensen een factuur wensen, dienen zij ook hun facturatie gegevens. Bij personen die huren worden dezelfde gegevens gevraagd.

3. Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens?

Wij vragen voornaam, achternaam, e-mailadres en gsm-nummer op bij personen die zich inschrijven voor workshops. E-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van een herinneringsmail enkele dagen voor de workshop. Gsm-nummer wordt gebruikt wanneer er een onverwachte wending is en deelnemers dienen snel op de hoogte te worden gebracht. Bij personen die huren worden dezelfde gegevens gevraagd: e-mailadres voor doorsturen van de nodige documenten betreffende het verhuur en gsm-nummer voor last-minute wijzigingen vlot te kunnen communiceren.

4. Delen wij deze persoonlijke gegevens met andere partijen?

Neen, deze gegevens zullen in geen enkel geval aan andere partijen meegedeeld worden.

5. Wat zijn jou rechten?

Na afloop van een workshop of van een verhuur kan je vragen jouw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze database.

Deze gegevens, met uitzondering van facturatiegegevens niet gelinked aan een natuurlijk persoon worden na 1 jaar automatisch geannonimiseerd in onze databank. Hierdoor kunnen deze gegevens op geen enkele manier meer toebedeeld worden aan een natuurlijk persoon.

Indien je graag weet welke gegevens wij over jou bijhouden is het steeds mogelijk om een email te sturen naar an-sofie@hetkaf.be . Na verificatie van jou identiteit, krijg je binnen een termijn van 1 maand een overzicht van de gegevens in onze databank.
Dit privacy beleid werd het laatst herzien in april 2018.

Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Cookies

Feest- en workshoplocatie regio Aarschot, Betekom, Begijnendijk, Herselt, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge

From the creative minds of © Coffeebreak Webdesign 2023